Betöltés...

Iskolánkban ebben a tanévben két Erasmus+ projekt valósul meg.

A KA1 programon belül Jobb nyelvtudással a sikerért 12 tanári mobilitásból álló projektre kaptunk 31 330 euró támogatást. Célunk olyan új módszerek, jó gyakorlatok megismerése, amelyek segítségével mind a tanulók, mind pedig pedagógusaink nyelvtudását magasabb szintre tudjuk emelni, ezzel javítva a diákok továbbtanulási és munkába állási esélyeit, valamint elősegítve pedagógusaink szakmai-módszertani ismereteinek gyarapodását. Pedagógusaink az Európai Unió országaiban (Németország, Franciaország, Spanyolország, Írország), valamint az Egyesült Királyságban szervezett tanár-továbbképzéseken és nyelvtanfolyamokon vesznek részt. A projekt megvalósítási időszaka: 2019. június 1- 2021. augusztus 31. A projekt vezetője Tóth Katalin.

További információ a https://vidamtanar.blog/ oldalon érhető el.

Within the framework of the KA1 programme, we have been awarded a grant of 31 330 euros. Our objective is to learn new methods and good practices that help us become more efficient in developing our students’ and teacher’s language skills, as well as promoting and enriching our teachers professional development. This way we are willing to increase our students’ further learning and employment opportunities. To reach this objective, our teachers attend teachers' professional development and language courses in the countries of the European Union (Germany, France Spain, Ireland) and in the United Kingdom, The implementation period of the project is 1 June 2019 - 31 August 2021. The leader of the project is Tóth Katalin.

Further information is available at https://vidamtanar.blog/ .

A KA2 Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek projektek között Traditions with modern technology címmel végzünk közös munkát egy finn, egy angol, egy portugál, egy észt és egy lengyel iskolával. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen eszközökkel, tevékenységekkel tudjuk megőrizni hagyományainkat, ünnepeinket, megbecsülni a különleges napokat. A tapasztalatokat digitális formában dolgozzuk fel. A projektet az Erasmus+ programban elnyert 31 390 eurós támogatásból valósítjuk meg 2017. szeptember 1 és 2020. augusztus 31. között. A projekt nemzetközi koordinátora Tóth Katalin.

További információ a http://techandtrad.hu/ oldalon érhető el.

We are running a KA2 School Partnership project with a Finnish, an English, a Portuguese, an Estonian and a Polish secondary school. In the project we are seeking for the answer to the question: How can we keep our traditions and holidays and appreciate our special events. We use digital tools to study these topics. The project is implemented on the 31 390 euro grant awarded to us in the Erasmus+ programme, in the period between 1 September 2017 and 31 August 2020. The international leader of the project is Tóth Katalin.

Further information is available at http://techandtrad.hu/ .